Kurumsal Depolama

Özel ya da kamu kurumlarına ait her türlü eşyanın, geçici süreler ile belli bir yerde muhafaza altında tutulması ve istenildiği takdirde bu yerlerden alınarak, yeni adreslerine sevk edilmesi, kurumsal depolama olarak isimlendirilmektedir. Bu cins depolama hizmetlerinde, hizmet sunum süreleri tamamen ihtiyaç sahiplerinin inisiyatiflerinde bulunmaktadır. İşletmelerin amacı, eşyaların alındıkları yerdeki mevcut şekillerinin muhafaza altında tutulmasıdır.

kurumsal depolama
kurumsal depolama

Kurumsal Depolama Hizmetleri

Depolanacak malzemeler, bulundukları yerlerden itina ile alınarak, eşyanın ya da malzemenin cinsine göre, açık ya da kapalı alanlara konulmaktadır. Bu alanlar bazen kapalı betonarme binalar, bazen kapalı prefabrikler, bazen ise konteynırlar olarak hizmet vermektedir. İşletmelerin ya da her cins kurumun depolama işlemleri olan kurumsal depolama faaliyetleri, bu alanlarda değerlendirilmektedir. Depolara alınan her malzeme, önceden koruma tedbirleri ile hasara karşı korunmakta ve daha sonra güvenli alanlar olarak bilinen yerlere alınmaktadır. Ayrıca depolarda eşyaların ya da ürünlerin zarar görmesini engelleyecek her türlü tedbirde yerine getirilmektedir. Bu etkenler doğal etkenler olabileceği gibi, zararları büyük olan haşereler olarak da tabir edilebilir. Hizmet sunucuları depolanan tüm ürün gruplarının, bahsedilen bu etkenlere karşı korunmasından sorumludur.

Kurumsal Depolama Hizmet Ayrıcalıkları

Kurumsal depolama başlığı altında gerçekleştirilen hizmetler, sadece eşyaların doğal etkenlere ya da zararlı haşerelere karşı korunmasını kapsamamakta, aynı zamanda güvenlik tedbirlerinin alınarak çalınmasına da engel olmaktadır. İşletmeler bu doğrultuda kaliteli hizmet anlayışını yerine getiren faaliyetlerine titizlik ile devam etmektedir.